Servei d'acollida 21/22

06/09/2021
Comissió d'extraescolars

A partir de 07/09 ja us podeu inscriure al servei d'acollida fixe o puntual.
Horari servei: 7:30 a 9:00
Per inscriure-us al servei, aneu a l'apartat ACOLLIDA 21/22 de la web.