Finalització del periode d'inscripció a les extraescolars

22/09/2014

Ahir a la nit es va tancar el periode d'inscripció a les extraescolars d'aquest semestre. Actualment, estem avaluant la viabilitat de cadascuna d'elles en funció del nombre d'inscrits.

En el cas que esteu inscrits en una activitat que no s'acabi fent, ens posarem en contacte amb vosaltres per cercar una solució recolocant-vos en una altra extraescolar o tornant-vos-en els diners.