Acollida matinal

L'AFA també ofereix el servei d'acollida matinal, de 7:45 a 9h. Per inscriure-us heu de tornar omplert el full d'autorització de domiciliació bancària a una de les monitores responsables .

Degut a un increment important de nens/es que utilitzen l'acollida i per donar una millor servei , hi ha dues monitores contractades ; i ,per tant, ens veiem obligats a pujar la quota.

El preu d'aquest servei és de 3 € per dia ; si el nen/a es queda 7 vegades o més durant el mes , es cobra 20 € mensuals. En el cas de tenir més germans , es cobrarà 15 € mensuals per al segon o tercer germà .