Robòtica segon

NO HI HA PLACES DISPONIBLES

OBJECTIUS

-Introduir els nois i noies en el món de la robótica i la programació

-Motivar l’interès pel medi científic-tecnològic

-Potenciar el creixement personal i el treball  en equip

CONTINGUTS

Conceptes bàsics de programació .

Construcció d’animacions amb Scratch .

Disseny de jocs clàssics d’ordinador amb Scratch .

Construcció i programació de màquines simples i petits robots amb Lego WeDo .

 

Caldrà un mínim de 10 nens/es ( entre els cursos de 1r,2n i 3r) perquè es porti a terme l’activitat .