Robòtica avan. quart

Monitor : Acadèmia MECACENTRE S.L.
Horari : dilluns de 13.45-14.45 h .
NO PLACES DISPONIBLES
Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic i quedareu enregistrats en la llista de reserva ; si es produeix alguna baixa us avisarem .

75.00

Recomanat per aquells nens/es que ja han fet alguna vegada robòtica-programació .

OBJECTIUS

-Introduir els nois i noies en el món de la robótica i la programació

-Motivar l’interès pel medi científic-tecnològic

-Potenciar el creixement personal i el treball  en equip

CONTINGUTS

Conceptes bàsics i avançats de programació .

Disseny de jocs clàssics d’ordinadors i petits programes informàtics amb Scratch  .

Disseny i construcció de robots Lego Mindstorm EV3 .

Programació de robots per a la realització de reptes .

 

Nombre places : 10 mínim – 12 màxim .