Anglès Quart

Monitora: Jerelyn Cardínez
Horari: divendres de 12.30-13.30 h
Lloc : aula idiomes

63.00

Es tracta que els nens/es es familiaritzin amb l’anglès en un ambient més distès . Explicar contes , cantar , fer algun treball  … perquè  els nens/es reforcin  aquest idioma .