Robòtica cinquè

NO HI HA PLACES DISPONIBLES

OBJECTIUS

-Introduir els nois i noies en el món de la robótica i la programació

-Motivar l’interès pel medi científic-tecnològic

-Potenciar el creixement personal i el treball  en equip

CONTINGUTS

Conceptes bàsics i avançats de programació .

Disseny de jocs clàssics d’ordinadors i petits programes informàtics amb Scratch  .

 Disseny i construcció de robots Lego Mindstorm EV3 .

 Programació de robots per a la realització de reptes .

 

Caldrà un mínim de 10 nens/es ( entre els cursos de 4t,5e i 6e ) perquè es porti a terme l’activitat .