TEATRE

DE QUÈ ENS SERVEIX EL TEATRE?

El teatre és una forma d'expressió artística que afavoreix el treball en equip, la recerca i l'estudi d'altres maneres de comunicació i comprensió, i el desenvolupament d'altres valors com la solidaritat, la cooperació i la tolerància; així mateix, ajuda a conèixer millor els conflictes socials i a entendre la diversitat cultural i humana.

QUÈ TREBALLAREM?

És una eina educativa molt important. D'una banda, ajuda al nen/a a comunicar- se en el sentit més ampli de la paraula, i no només en quan a la comunicació amb el públic, sinó també amb els companys i amb els monitors. I d'altra banda, l'ensenya a ser més responsable amb la seva feina i a treballar en equip per a un objectiu comú. 

Durant el transcurs de les sessions es treballarà ,a partir de jocs i exercicis diversos, l'expressió corporal, la millora de dicció i vocalització, la cooperació i el treball de grup.

OBJECTIUS

El principal objectiu és que nenes i nens gaudeixin d'aquest recurs expressiu i dels avantatges que ens ofereix aquesta disciplina. Abandonar pors i inseguretats, sentir que formen part d'un grup i que en són peça funamental, i aconseguir despertar les capacitats inventives per a crear una història amb fonament.