MECANOGRAFIA

Amb l’arribada de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a l’escola és essencial que els nens i nenes dominin la tècnica mecanogràfica doncs els donarà clars avantatges a l’hora de fer treballs al llarg de la seva vida acadèmica.

Actualment el curs de mecanografia es divideix en dos nivells a assolir en dos cursos acadèmics:
1r. any:
• Memorització del teclat de l'ordinador, escrivint amb els deu dits, evitant mirar el teclat, de forma rítmica per l'edat de l'alumne i reduint progressivament el número d’errors, amb exercicis de repetició de seqüències de lletres, números i signes que ajuden a recordar la posició de les tecles de l’ordinador i a adquirir l’habilitat necessària com a pas previ a les proves de velocitat.
• Cura de la posició correcte del cos i de l’ordinador, per escriure sense distraccions ni dolors musculars d'esquena, coll, cames o braços.


2n. any:
• Perfeccionament de les tècniques d’escriptura per millorar la velocitat, amb exercicis específics en els que s’augmenta gradualment la quantitat de text a escriure reduint el temps límit per acabar-los.
• Dictats amb veu reproduïda tant pel mateix programa informàtic de mecanografia, com directament pel professor.
• Exercicis de pràctica del teclat numèric.
• Examen i obtenció del certificat homologat de mecanografia.

Es portarà un control exhaustiu de cada alumne amb un seguiment individualitzat de l'assistència, l'actitud, el coeficient d’error dels exercicis, les proves de velocitat...
Al finalitzar el curs, els alumnes rebran un informe pedagògic, obtenint a més, el certificat acreditatiu homologat amb nota pels alumnes de segon any.