Anglès 1r-2n ESO

A càrrec de: Mecacentre
Horari: Dilluns 16h a 17h
Número de persones: mínim 9 màxim 9
Preu: Famílies sòcies: 85€ Famílies no sòcies 90€

 

Descripció: A partir d'un projecte que proposem als alumnes treballem els quatre aspectes fonamentals per a l'aprenentatge i domini d'una llengua: expressió escrita, expressió oral, comprensió lectora i comprensió auditiva. 

Un dels objectius claus per a aquesta etapa és el treball específic de l'expressió escrita, amb precisió i correcció. Fins ara les activitats d'escriptura s'havien deixat en un segon pla, doncs els alumnes encara tenien dificultats en la seva llengua materna, però a aquest nivell, els alumnes ja tenen prou domini de diferents tècniques d'escriptura en la seva llengua que poden transportar a la llengua estrangera. El treball de la gràmatica es fa ja de forma més explícita i fent un treball concret. Els objectius seran alts, però s'adaptaran al ritme i nivell d'aprenentatge dels alumnes, que seran els que marcaran el ritme de treball. Doncs és primordial que la base gramatical s'assimili de manera que quedi assentada de manera molt sòlida per a què acompanyi a l'alumnat al llarg de tots els seus aprenentatges.