Multiesport Primer

Monitor: Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Horari: Dilluns de 16:30 a 17:45 h.
Lloc: Pavelló Poliesportiu

Últim dia : 28 maig .

Promoure l’activitat física i l’esport a través d’una proposta conjunta i coordinada entre els Centres de Primària i Infantil de la comarca.
Oferir una major diversitat d’esports i activitats als alumnes de lacomarca del Pla de l’Estany.
Promoure una proposta multiesportiva que es desenvolupi en un context educatiu i escolar.
Mostrar les possibilitats esportives de la comarca a través de les diferents entitats i les seves instal·lacions.
Premiar la participació per sobre dels resultats.