Anglès Primer

Monitora: Jerelyn C.
Lloc: Escola
Horari: dimecres de 13.45 a 14.45 (cal quedar-se obligatòriament al menjador).

Últim dia : 30 maig .