Anglès P4

Monitora: Jerelyn C.
Horari: dimarts de 16:30 a 17.45 h o dimecres de 13.45 a 14.45
Lloc : Escola
Enviar correu a ampaextraescolars@besalu.cat per indicar quin dia us va millor.
Dimec el nen/a s'ha de quedar a dinar al menjador.

Últim dia : 29/30 maig